Αυτ? ε?ναι τα καλ?τερο μικρομεσα?ο SUV τη? αγορ??

Διαβ?στηκε απ? 44473 αναγν?στε? - 27/11/2020

Ποιο? δεν θ?λει να νι?θει ?ρχοντα? στον δρ?μο; Να ?χει χ?ρου? για 5 ?τομα, να μην τον ενδιαφ?ρουν οι λακο?βε? ?σο απολαμβ?νει πλουσιοπ?ροχη τεχνολογ?α; ?λα αυτ? αν?κουν στο πακ?το που προσφ?ρουν τα μικρομεσα?α SUV και εμε?? σα? παρουσι?ζουμε την καλ?τερη 8?δα τη? αγορ??.

 
 
Η κατηγορ?α των SUV ε?ναι με διαφορ? η πιο hot αυτ? την περ?οδο, και ?σο κι αν τα B-SUV ανεβα?νουν στι? πωλ?σει?, τα μικρομεσα?α παραμ?νουν τα πρ?τα στην επιλογ? των αγοραστ?ν. Με δεκ?δε? μοντ?λα να προσφ?ρουν ?να ολοκληρωμ?νο σ?νολο, την περσιν? χρονι? η συγκεκριμ?νη κατηγορ?α ?γγιξε το 17% των συνολικ?ν πωλ?σεων, αποδεικν?οντα? πω? οι ?λληνε? διαμορφ?νουν ν?α οδηγικ? κουλτο?ρα, με πιο off road αντ?κτυπο.

Τα μικρομεσα?α SUV αποτελο?ν τη ναυαρχ?δα των εταιρι?ν, καθ?? σε αυτ? πρωτολανσ?ρουν ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? του? (μηχανικ?? και ψυχαγωγ?α?) πριν τι? δανε?σουν στα μικρ?τερα αδ?ρφια του?. Πλ?ον με κινητ?ρε? χαμηλο? κυβισμο? αλλ? αρκετ?ν αλ?γων και σ?γουρα δελεαστικ?τερα πακ?τα απ? το παρελθ?ν, ?χουν τον πρ?το λ?γο.

Στο ν?ο αφι?ρωμα, παρουσι?ζουμε τα μοντ?λα που καταφ?ρνουν να προσφ?ρουν το πληρ?στερο πακ?το τη? αγορ??, εξετ?ζοντα? και βαθμολογ?ντα? τα, στου? 7 κυρι?τερου? τομε??:
  • Καταν?λωση – ρ?ποι
  • Ασφ?λεια (ενεργητικ? – παθητικ?), φρ?να
  • Τιμ? – εξοπλισμ??
  • Κινητ?ρα? – επιδ?σει?
  • Α?σθηση πολυτ?λεια?
  • Αξιοπιστ?α - βλ?βε?
  • Χ?ροι
?
Με την ?νεση των χ?ρων, την ευελιξ?α στι? τεχνολογ?ε? και φυσικ? την επιθυμητ? ισορροπ?α αν?μεσα σε επιδ?σει? και καταν?λωση, η ?ρευνα μα? καταλ?γει στην εξ?? κορυφα?α 8?δα, την οπο?α και αναλ?ουμε στι? επ?μενε? σελ?δε?, καταλ?γοντα? στον… κορυφα?ο.

?
Εταιρ?α Μοντ?λο ?κδοση κινητ?ρα Τιμ?
Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS???4x2 26.272
Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 PS 20.490
Opel Grandland X 1,2 DIT 130 PS 25.700
Peugeot 3008 1,2 PureTech 130 PS 26.400
Renault Kadjar 1,3 TCe 140 PS 19.930
SEAT Ateca 1,0 TSI 115 PS 20.700
Skoda Karoq 1,0 TSI 116 PS 4X2 19.480
VW Tiguan 1,5 TSI Evo ACT 130???PS 4x2 25.750


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频