Εγγυ?σει?

Διαβ?στηκε απ? 52332 αναγν?στε? - 30/4/2020

Θ?λετε πολλ? ?τη εγγ?ηση? ? πολλ? χιλι?μετρα; Το σ?γουρο ε?ναι πω? την εγγ?ηση την θ?λουν ?λοι και οι εταιρ?ε? ?χουν φροντ?σει να καλ?ψουν ?λε? τι? πιθαν?? αν?γκε?. ?τσι λοιπ?ν ε?ναι πραγματικ? ενδιαφ?ρον και ζωτικ?? σημασ?α? να εξετ?σουμε κ?θε μοντ?λο απ? την?10?δα?μα? ξεχωριστ?, ελ?γχοντα? ποια εταιρ?α δ?νει τα περισσ?τερα χρ?νια και χιλι?μετρα εγγ?ηση?, δωρε?ν ? με την χαμηλ?τερη τιμ? επ?κταση?.

Opel Crossland X: Η Opel μαζ? με τα κλειδι? του ν?ου σα? Opel, σα? παρ?χει 5 χρ?νια δωρε?ν εγγ?ηση ? 75.000χλμ. Η χαμηλ?τερη τη? αγορ??.

Renault Captur: Οι Γ?λλοι στο πακ?το εγγ?ηση? του?, παρ?χουν εξ?σου 5 χρ?νια, ανεβ?ζουν ?μω? τα χιλι?μετρα στα 100.000.

Peugeot 2008:?Η Peugeot ε?ναι η πρ?τη εταιρ?α στο συγκριτικ? μα? που δ?νει δυνατ?τητα επ?κταση? χιλιομ?τρων με χαμηλ? κ?στο?. Πιο συγκεκριμ?να, εκτ?? απ? τα 5 χρ?νια, παρ?χει αρχικ? 60.000χλμ. δωρε?ν εγγ?ηση, εν? η α?ξηση στα 80.000χλμ. κοστ?ζει απ? 390 ?ω? 840 ευρ?, με τα 100.000χλμ. να κοστ?ζουν απ? 525 ?ω? και 990 ευρ?.

VW T-Roc: Τι? χαμηλ?? πτ?σει? στην εγγ?ηση συνεχ?ζει η VW, η οπο?α παρ?χει 4 ?τη εγγ?ηση?, με τα 2 πρ?τα να ε?ναι δωρε?ν, εν? η επ?κταση στα 4 ? τα 80.000χλμ. κοστ?ζει απ? 320 ?ω? και 595 ευρ?.

SEAT Arona: Πιο απλ? τα πρ?γματα και καθορισμ?να για το SUV τη? ισπανικ?? εταιρ?α?, η οπο?α παρ?χει εγγ?ηση 4 ετ?ν συνολικ? ? 80.000χλμ.

Citroen C3 Aircross: Η γαλλικ? φ?ρμα συνοδε?ει το μοντ?λο τη? με 5 ?τη εγγ?ηση? ? 60.000χλμ.. Απ? 390 ευρ? η αναβ?θμιση για ?λλα 20.000χλμ. και απ? 525 ευρ? η αναβ?θμιση για διπλασιασμ? αυτ?ν.

Ford EcoSport: Ο βασιλι?? τη? εγγ?ηση? ε?ναι με διαφορ? η Ford η οπο?α δ?νει ?ω? και 8 ?τη εγγ?ηση και 100.000 χλμ. Απ? 390 ευρ? μ?χρι 990 ευρ? μπορε? να επ?λθει α?ξηση χιλιομετρικ? μ?χρι και τα 200.000χλμ. για του? πραγματικο?? χιλιομετροφ?γου?.

Fiat 500X: Στα 5 ?τη υπολογ?στε την εγγ?ηση που συνοδε?ει το ν?ο σα? Fiat την ?ρα που χιλιομετρικ? η δωρε?ν παροχ? φτ?νει μ?χρι τα 75.000 χλμ. Υπ?ρχει β?βαια δυνατ?τητα α?ξηση? μ?χρι και τα 200.000 χλμ. με τιμ? απ? 350 ευρ? ?ω? και 2.800 ευρ?.

Suzuki SX4 S-Cross: Μεγ?λη η χρονικ? εγγ?ηση για τα Suzuki καθ?? φτ?νει τα 7 χρ?νια ? τα 140.000 χλμ. ?ποιο επ?λθει πρ?το.

Kia Stonic: Η Kia δε?χνοντα? τερ?στια εμπιστοσ?νη στα μοντ?λα τη? παρ?χει 7 ?τη εγγ?ηση? ? 150.000χλμ.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频