Η οικονομικ? αντεπ?θεση τη? βενζ?νη?

Διαβ?στηκε απ? 52612 αναγν?στε? - 30/4/2020

Τα?10 καλ?τερα σε καταν?λωση μικρ? SUV βενζ?νη?!
?
Την μαγικ? 10?δα ανο?γει με εμφατικ? τρ?πο το ανανεωμ?νο Fiat 500X με τον 1.000?ρη Turbo FireFly κινητ?ρα. ?ρχεται να διδ?ξει στιλ την ?ρα που σπ?ει το φρ?γμα των 8λτ./100χλμ. πετυχα?νοντα? πραγματικ? καταν?λωση στα 7.8 λτ./100χλμ. Ο 3κ?λινδρο? κινητ?ρα? β?ρου? μ?λι? 93 κιλ?ν αποδ?δει 120 ?ππου? και 190 Nm ροπ?? διαθ?σιμα απ? τι? 1.750 σ.α.λ. οι οπο?οι χαρ?ζουν ιδια?τερη σβελτ?δα στο σ?νολο. Μπορε? τα υποσχ?μενα 5.8 λτ./100χλμ. τη? φ?ρμα? να απ?χουν 2 λτ., παραμ?νει ?μω? στο TOP10 των πιο οικονομικ?ν crossover τη? αγορ??. Αμ?σω? μετ? και μ?λι? 0.3 λτ. χαμηλ?τερα, συναντ?με το αγαπημ?νο crossover τη? Ευρ?πη? Renault Captur, με τον 900?ρη turbo κινητ?ρα απ?δοση? 90 ?ππων. Σε αυτ? τη περ?πτωση, τα 4.9 λτ./100χλμ. που υπ?σχεται η εταιρ?α μπορε? να απ?χουν περισσ?τερο, αλλ? η πραγματικ?τητα ε?ναι εξ?σου εντυπωσιακ? στα 7.5 λτ./100χλμ., για ?να σβ?λτο σ?νολο 1.173 κιλ?ν. Στην 8η θ?ση συναντ?με το τελευτα?ο αμ?ξι που ξεπερν? τα 7 λτ./100χλμ. και σταθεροποιε?ται στα 7.2λτ. Το αιχμηρ? σχεδιαστικ? SEAT?Arona εξοπλ?ζεται με τον 1.000?ρη TSI turbo κινητ?ρα του ομ?λου και μπορε? να ξεπερν? κατ? 2.3 λτ./100χλμ. την υποσχ?μενη καταν?λωση, χαρ?ζει ?μω? σπουδα?ε? επιδ?σει? ?πω? το 0-100 σε 9.8 δευτ. και τελικ? ?νω των 182χλμ./?ρα. παραμ?νοντα? το 8ο πιο οικονομικ? στο συγκριτικ? μα?.

Το μικρ? SUV τη? VW? T-Roc?βρ?σκεται στην 7η θ?ση και ε?ναι το πρ?το μοντ?λο του συγκριτικο? μα? που σπ?ει το φρ?γμα των 7λτ./100χλμ.? Πιο συγκεκριμ?να, ο τρικ?λινδρο??1.000?ρη? TSI απ?δοση? 115 ?ππων και 200 Nm ροπ??, απ? τη μ?α προσφ?ρει ?ριστε? επιδ?σει? (0-100 σε 10.6 δευτ. – τελικ? 187χλμ./?ρα) εν? απ? την ?λλη, πραγματικ? καταν?λωση στα 6.8 λτ/100χλμ. Μπορε? τα 5.1 λτ. που υπ?σχεται η βαυαρικ? εταιρ?α να αγνοο?νται, ?μω? και π?λι, αυτ? το πολ? ?συχο σ?νολο κατακτ? την 7η θ?ση.? Για την ?δια ακριβ?? καταν?λωση (6.8λτ/100χλμ.) ?χει το δικα?ωμα να καυχι?ται και το γεμ?το ιπποδ?ναμη Opel Crossland X. 130 ?πποι και 230 Nm ροπ?? για το δε?τερο πιο δυνατ? μοντ?λο του συγκριτικο? μα?, το οπο?ο χρησιμοποιε? τον 1.200?ρη κινητ?ρα του PSA group. ?να? μοναδικ? ζωηρ?? κινητ?ρα? ο οπο?ο? κινε? τα 1.259 κιλ? του σαν πο?πουλο χωρ?? να ζοριστε? στιγμ?, απ?χοντα? 1.6 λτ./100χλμ. απ? την εργοστασιακ? καταν?λωση.? Στην 5η θ?ση συναντ?με τα 6.7 λτ./100χλμ. του πιο trendy crossover στην αγορ??, Kia Stonic με τον τρικ?λινδρο 1.000?ρη turbo κινητ?ρα απ?δοση? 120 ?ππων και 172 Nm ροπ??. Με το 0-100 σε 9.8 δευτ. δεν σε ενδιαφ?ρει στιγμ? που η εργοστασιακ? καταν?λωση των 5λτ. απ?χει 1.7 λτ.

Στι? θ?σει? 4,3 και 2 συναντ?με μ?α πολ? ενδιαφ?ρουσα ισοβαθμ?α καθ?? και τα τρ?α μοντ?λα πετυχα?νουν πραγματικ? καταν?λωση στα 6.6 λτ./100χλμ. Αρχικ? το Citroen C3 Aircross στην ?κδοση με τον 1.200?ρη PureTech απ?δοση? 110 ?ππων παραδ?δει μαθ?ματα μηχανικ?? αρχιτεκτονικ??. Την ?ρα που πετυχα?νει μ?α τ?σο χαμηλ? καταν?λωση, κινε? το 1.159 κιλ?ν? αμ?ξωμα με μοναδικ? ευκολ?α, χαρ?ζοντα? του καλ???επιδ?σει? ?πω? το 0-100 σε 10.2 δευτ. και τελικ? σχεδ?ν 190χλμ./?ρα. κι α? μην πετυχα?νει την πολλ? υποσχ?μενη των 5 λτ./100χλμ. ?πειτα ακολουθε? το μοναδικ? sport Ford Ecosport το οπο?ο αποτελε? την πιο fun to drive αλλ? και γρ?γορη επιλογ? ολ?κληρου του συγκριτικο? μα?. Ο πολυβραβευμ?νο? κινητ?ρα? Ecoboost των 1.000 κ.εκ. αποδ?δει 140 ?ππου? στι? 6.000 σ.α.λ. και ροπ? 180 Nm απ? τι? 1.500 σ.α.λ. και μπορε? να ξεπερν? κατ? 1.4 λτ. την εργοστασιακ? τιμ?, παραμ?νει ?μω? στην τρι?δα των πιο οικονομικ?ν. Τ?λο?, το χατ τρικ τη? δε?τερη? θ?ση? κλε?νει το Suzuki SX4 S-Cross 1.0T των 112 ?ππων. Αυτ? η ?ρεμη δ?ναμη που παρ?χει τερ?στιου? χ?ρου?, ξεχωρ?ζει για την ιδια?τερα πολιτισμ?νη λειτουργ?α του ?σο ?χει εκμηδεν?σει την τρικ?λινδρη χροι? του.

Στην 1η θ?ση δεσπ?ζει το Peugeot 2008 με τον 1.200?ρη PureTech κινητ?ρα απ?δοση? 110 ?ππων. Ο τρικ?λινδρο? υπερτροφοδοτο?μενο? κινητ?ρα? του ομ?λου PSA τα π?ει περ?φημα ικανοποι?ντα? με την ?συχη, ελαστικ? και μεστ? λειτουργ?α του, απ? τι? χαμηλ?? στροφ?? με τη μ?γιστη ροπ? των 205 Nm ?ρχεται απ? τι? 1.500 σ.α.λ.. Μπορε? να μην πι?νει το ονειρικ? 4.4λτ./100χλμ. που υπ?σχεται η γαλλικ? εταιρ?α, π?ραυτα με το 6.2λτ./100χλμ.?καταφ?ρνει να ανεβε? στον θρ?νο! Οι επιδ?σει? δεν θυσι?ζονται σε καμ?α περ?πτωση, καθ?? το 0-100 ?ρχεται λ?γο κ?τω απ? τα 10δευτ. και η τελικ? ξεπερν? τα 190χλν./?ρα.


Μοντ?λο ?κδοση Καταν?λωση λτ./100χλμ. Ρ?ποι C02 Τιμ? ευρ?
? ? ? ? ?
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 PS 6.2 103 21.450
Citroen C3 Aircross 1.2T 110 PS 6.6 115 17.480
Ford EcoSport 1.0 140 PS fl 6.6 119 21.169
Suzuki SX4 S-Cross 1.0T 112 PS 6.6 113 15.970
Kia Stonic 1.0T 120 PS 6.7 115 17.090
Opel Crossland X 1.2 130 PS 6.8 118 20.450
VW T-Roc 1.0 TSI 115 PS 6.8 117 19.650
SEAT Arona 1.0 TSI 115 PS 7.2 117 19.650
Renault Captur 0.9T 90 PS 7.5 113 14.680
Fiat 500X 1.0T FireFly 120 PS 7.8 133 19.000
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频