16 φωτογραφ?ε? ?

Ποιο SUV βενζ?νη? ?χει την χαμηλ?τερη καταν?λωση;

Διαβ?στηκε απ? 82958 αναγν?στε? - 17/7/2020

Δεν θ?λει? να αγχ?νεσαι για το μ?λλον του diesel και ε?σαι φανατικ?? οπαδ?? τη? βενζ?νη?; Παρ?λληλα σου αρ?σει να οδηγε?? ?να αρχοντικ? SUV, να πατ?? χ?μα και να πα?ρνει? στο ταξ?δι μ?χρι και τα ποδ?λατα του μικρο?; Σου παρουσι?ζουμε τα οικονομικ?τερα ω? προ? την πραγματικ? καταν?λωση βενζινοκ?νητα μικρομεσα?α SUV.

 
 
Το ?να τρ?το των περσιν?ν πωλ?σεων αφορο?σε SUV και μ?λιστα το 16% αντιστοιχο?σε αποκλειστικ? στην κατηγορ?α των μικρομεσα?ων SUV. Οι ?λληνε? ?χουν μαγευτε? απ? την αρχοντικ? θ?ση που προσφ?ρουν αλλ? και απ? την ικαν?τητα του? να περνο?ν π?νω απ? του? απαρ?δεκτου? δρ?μου? μα?. Αν?μεσα στην συνεχ? αβεβαι?τητα του diesel, ?ρχονται να αναλ?βουν δρ?ση οι βενζινοκινητ?ρε? ν?α? τεχνολογ?α? που υπ?σχονται και σχεδ?ν πετυχα?νουν ?διε? καταναλ?σει? με τα diesel αδ?ρφια του?.

Μ?λιστα η κατηγορ?α των μικρομεσα?ων SUV ?χει την τιμητικ? τη? πλ?ον, με πολλ? ν?α μοντ?λα να κ?νουν την παρουσ?αση του? ?πω? το ν?ο Kuga και να υπ?σχονται το πιο πλ?ρε? πακ?το που ?χει προσφερθε? ποτ?.

Οι ν?ε? τεχνολογ?ε? που εξοπλ?ζουν πλ?ον τα βενζινοκ?νητα σ?νολα ?χουν καταφ?ρει να αποδ?δουν περισσ?τερο με την χρ?ση ?λο και λιγ?τερων κυβικ?ν. Αποτ?λεσμα αυτο?, μεγ?λα οχ?ματα με β?ρο? που ξεπερν?νε τον ?να τ?νο, να ?χουν χαιρετ?σει προ πολλο? τι? διψ?φιε? τιμ?? και να φλερτ?ρουν με καταναλ?σει? ?πω? 7.8λτ./100χλμ.
Στο ν?ο αφι?ρωμα, σα? παρουσι?ζουμε λεπτομερ?? τα 5 μικρομεσα?α SUV τη? αγορ?? που πετυχα?νουν πραγματικ? καταν?λωση απ? 8.5 ?ω? και 7.5 λτ./100χλμ.

Ο λ?γο? λοιπ?ν για τα εξ?? μοντ?λα:

Μοντ?λο ΤΙΜΗ Κ.ΕΚ ΙΠΠΟΙ ΡΟΠΗ
Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS 4x2 (2020) 26.272 1.498 150 240
Peugeot 3008 1,2 PureTech 130 PS 27.200 1.199 130 230
Opel Grandland X 1,2 DIT 130 PS 21.650 1.199 130 230
Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 PS 20.490 1.332 140 270
Renault Kadjar 1,3 TCe 140 PS 19.790 1330 140 240


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频