Οι πρωταγωνιστ?? τη? κατηγορ?α?

Διαβ?στηκε απ? 125820 αναγν?στε? - 25/9/2020

Citroen C3 Aircross 1.2T 110 PS: ?να απ? τα πιο trendy και ?μορφα μοντ?λα τη? κατηγορ?α? που στηρ?ζει τι? καμπ?λε? του και προσφ?ρει τρομερ? επ?πεδα ?νεση? σε ?λου? του? επιβ?τε? του. Η γαλλικ? σχολ? στα καλ?τερα τη? και με ν?ε? τεχνολογ?ε?, απαιτε? την προσοχ? μα?.

Fiat 500X 1.0T 120 PS: Ιταλικ? φιν?τσα και φιλοσοφ?α σε ?να B-SUV που δε?χνει πω? το στυλ ε?ναι σημαντικ? συστατικ? μ?α? επιτυχημ?νη? συνταγ??. Με 1.000?ρη turbo κινητ?ρα, και all around χαρακτ?ρα απαιτε? μ?α θ?ση αν?μεσα στου? καλ?τερου?. Θα την ?χει;

Hyundai Kona 1.0T 120 PS: Ο βασιλι?? τη? εγγ?ηση?. Μ?α εταιρ?α που συνοδε?εται π?ντα με την λ?ξη αξιοπιστ?α, παραθ?τει τον δικ? τη? εντυπωσιακ? πα?χτη στη συγκεκριμ?νη κατηγορ?α. Μοντ?ρνα και αιχμηρ? σχεδ?αση για ?να SUV που αποτελε? μ?α απ? τι? πιο value for money επιλογ?? τη? αγορ??.

Nissan Juke 1.0 117 PS NEW: Ο ιδρυτ?? τη? κατηγορ?α? των B-SUV επ?στρεψε στη δε?τερη γενι? του με εντυπωσιακ?? αλλαγ?? στην εμφ?νιση, δεκ?δε? τεχνολογ?ε? και μεγαλ?τερη ευρυχωρ?α. Το ν?ο Juke ?ρθε και κοιτ?ει μ?νο τη πρωτι?.

Opel Crossland X 1.2T 110 PS: Εξοπλισμ?νο με ?λα τα τεχνολογικ? καλο?δια, θα προφ?ρει αν?σει? και ευκολ?ε? σε ?λου? του? επιβ?τε?, την ?ρα που διαθ?τει το δικ? του μοναδικ? στυλ. Αστικ? crossover που προτ?σσει ευελιξ?α και ε?κολη οδ?γηση, ακ?μα και στα πιο δ?σκολα στεν? τη? π?λη?.

Peugeot 2008 1.2 130 PS NEW: Το ν?ο 2008 απ? την πρ?σφατη μ?ρα που γ?μισε τι? ελληνικ?? αντιπροσωπε?ε?, δεν σταματ? να μαγε?ει το κοιν? του. Με μοναδικ? εμφ?νιση, ατελε?ωτη τεχνολογ?α και σωστ? αρχιτεκτονικ? χ?ρων, κοιτ?ει αποκλειστικ? την κορυφ? σε ?λου? του? τομε??.

Renault Captur II 1.3TCe 130 PS: Το Best Seller B-SUV τη? Ευρ?πη? αποθε?νει τι? καμπ?λε? του και φ?ρνει εξαιρετικ? ποι?τητα κ?λιση? αλλ? και ?νεση για του? επιβ?τε?. Χωρ?? να προκαλε?, χρησιμοποιε? το ν?ο κινητ?ρα διαμ?ντι και β?ζει τα σκο?ρα στον ανταγωνισμ?.

SEAT Arona 1.0 TSI 115 PS: ?να οδηγοκεντρικ? B-SUV που καταφ?ρνει να διατηρε? χαμηλ? την τιμ? του και να προσφ?ρει εξαιρετικ?? αντιδρ?σει? σε ?λε? τι? προκλ?σει?. Κυρ?ω? αστικο? χαρακτ?ρα, θα κινηθε? το ?διο ?νετα τ?σο εντ?? ?σο και εκτ?? π?λη?.

Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 PS: Οι Τσ?χοι φ?το? δ?νουν ρ?στα και εργ?ζονται πυρετωδ?? π?νω απ? τα SUV projects του?. Το Kamiq ?ρθε πριν λ?γο καιρ? και σε προκαλε? να του βρει? ατ?λεια. Για αυτ? φυσικ? και ε?ναι σε ?λε? τι? λ?στε? με τα καλ?τερα.

VW T-Roc 1.0 TSI 116 PS: ?να εντυπωσιακ? σχεδιαστικ? μοντ?λο για τα λημ?ρια τη? VW, που το ?χει αγκαλι?σει ο κ?σμο?, καθ?? προσφ?ρει μεγ?λου? χ?ρου?, μοντ?ρνα εικ?να στο εσωτερικ? αλλ? και πολλ?? τεχνολογ?ε? που ξεκουρ?ζουν τον οδηγ?.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频