Το καλ?τερο B-SUV σε επιτ?χυνση 80-120χλμ.

Διαβ?στηκε απ? 125815 αναγν?στε? - 25/9/2020

Με παρ?μοια λογικ? ?πω? στι? προσπερ?σει? σε επαρχιακ? δρ?μο, ?τσι και σε εθνικ? οδ?, ο γρηγορ?τερο? χρ?νο? στι? ρεπρ?ζ και το μικρ?τερο απαιτο?μενο δι?στημα κερδ?ζει. Σημαντικ? διαφορ? πω? σε αυτ? τη περ?πτωση μεγαλ?τερο ν?ημα ?χει η μετατροπ? του 60-100 σε 80 -120χλμ./?ρα καθ?? μιλ?με για εθνικ? οδ?, ?ρα και μεγαλ?τερε? ν?μιμε? ταχ?τητε?.

Στη συγκεκριμ?νη λ?στα, την κορυφα?α 10?δα ανο?γει το καινο?ργιο και εντυπωσιακ? Nissan Juke το οπο?ο χρει?ζεται 15.5 δευτ. για να επιταχ?νει απ? τα 80-120χλμ./?ρα, ?χοντα? την 5η ταχ?τητα στο κιβ?τιο, απαιτ?ντα? αρκετ? χρ?νο για μ?α προσπ?ραση τ?τοιου επιπ?δου. Ακολουθε? το Opel Crossland X το οπο?ο χρει?ζεται 1 δευτ. λιγ?τερο, δηλαδ? 14.5 δευτ. για την ολοκλ?ρωση τη? ?δια? διαδικασ?α? απαιτ?ντα? ?μω? 403μ., εν? στην 8η θ?ση συναντ?με το Hyundai Kona των 13.4δευτ. Αρκετ? κοντ? του κυμα?νεται και το C3 Aircross με τα 13.2 δευτ., εν? στην 6η θ?ση κατεβ?ζει αρκετ? τον χρ?νο το ν?ο Skoda Kamiq καθ?? απαιτε? ακριβ?? 12 δευτ. για την ολοκλ?ρωση τη? επιτ?χυνση? 80-120χλμ. Για ?να δ?κατο του δευτερολ?πτου ε?ναι πιο γρ?γορο το Fiat 500X το οπο?ο χρει?ζεται 11.9 δευτ. αλλ? με λιγ?τερα απαιτο?μενα μ?τρα. Στην 4η θ?ση ?ρχεται το γαλλικ? Captur κατεβ?ζοντα? τι? απαιτ?σει? του στα 11.2 δευτ., τιμ? που ?ρχεται να ?νικ?σει? το SEAT Arona με τα 11.1 δευτ. Η δε?τερη θ?ση αν?κει δικαιωματικ? στο ν?ο Peugeot 2008 το οπο?ο εντυπωσι?ζει πραγματικ? με τον 1.200?ρη κινητ?ρα των 130 ?ππων καθ?? σπ?ει το φρ?γμα των 10 δευτ. καθ?? απαιτε? ακριβ?? 9.7δευτ.

Μοντ?λο Φρ?να (μ?τρα) 60-100 χλμ. σε δευτ. 80-120χλμ. σε δευτ. Τιμ? (ευρ?)
VW T-Roc 1.0 TSI 115 PS 37.8 7.4 9.5 19.950
Peugeot 2008 1.2 130 PS new 36.4 6.6 9.7 21.400
SEAT Arona 1.0 TSI 115 PS 37.2 7.5 11.1 16.855
Renault Captur 1.3 Tce 130 PS 37.1 7.6 11.2 15.980
Fiat 500X 1.0 Turbo 120 PS 38.2 8.3 11.9 17.900
Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 PS 35.5 8.1 12.0 18.600
Citroen C3 Aircross 1.2 110 PS 38.4 8.9 13.2 17.480
Hyundai Kona 1.0T 120 PS 40.0 8.7 13.4 16.890
Opel Crossland X 1.2T 110 PS 39.2 9.6 14.5 21.750
Nissan Juke 1.0 117 PS new 38.6 8.7 15.5 17.900

Την κορυφα?α τιμ? τη? κατηγορ?α? για την επιτ?χυνση 80-120χλμ. καταφ?ρνει το VW T-Roc, το οπο?ο ξεφε?γει απ? τον ανταγωνισμ?, απαιτ?ντα? μον?χα 9.5 δευτ.


?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频